PreguntePregunte por correo electrónicoPregunte por chat

Consulta

Cal sería o orde correcto? O orde correcto sería a ordenación que fan todas as bibliotecas públicas de Galicia?

Ejercicio 4
34:001.89
34:002(091)
34:003.26(043.2)
34:016(84)
34:(051)(060)

Ejercicio 4
34:(051)(060)
34:001.89
34:002(091)
34:003.26(043.2)
34:016(84)
 20/01/2022

Bo día e grazas por utilizar o servizo de información cooperativa "Pregunta, contesta as bibliotecas". Escribímosche dende a Biblioteca Pública Antonio Odriozola de Pontevedra, que hoxe se encarga de prestar este servizo.

Sobre a túa pregunta sobre a orde da CDU e consultada a última edición da misma do año 2015(Clasificación Decimal Universal (CDU). Norma UNE 50001:2015. Edición completa 2015) a ordenación segue os seguintes criterios:¿¿AUXILIARES INDEPENDIENTES ¿¿ = AUXILIAR DE LENGUA ¿(0..) AUXILIAR DE FORMA ¿1/9) AUXILIAR DE LUGAR
(=...) AUXILIAR DE RAZA ¿"..." AUXILIAR DE TIEMPO ¿-------------- ¿+ SIGNO DE ADICIÓN ¿/ SIGNO DE EXTENSIÓN ¿Nº simple ¿-------------- ¿AUXILIARES DEPENDIENTES
¿: SIGNO DE RELACIÓN ¿:: NEXO NO REVERSIBLE ¿= AUXILIAR DE LENGUA ¿(0..) AUXILIAR DE FORMA ¿(1/9) AUXILIAR DE LUGAR ¿(=...) AUXILIAR DE RAZA ¿"..." AUXILIAR DE TIEMPO ¿SIGNO PARA INTRODUCIR NOTACIONES AJENAS A LA CDU ¿A/Z ORDENACIÓN ALFABÉTICA ¿.00 AUXILIAR DE PUNTO DE VISTA ¿-0 AUXILIARES ESPECIALES ¿-1/-9 AUXILIARES ESPECIALES ¿.0 AUXILIARES ESPECIALES ¿' AUXILIARES ESPECIALES ¿Siguiente n.º simple

Polo tanto a orde máis axeitada sería:
34:(051)(060)
34:001.89
34:002(091)
34:003.26(043.2)
34:016(84

Aguardamos que a información facilitada vos sexa útil. Un cordial saúdo e grazas por utilizar