PreguntePregunte por correo electrónicoPregunte por chat

Consulta

Buenas tardes. Quisiera saber qué cursos de formación presencial gratuitos (y con validez laboral) existen para parados o personas con discapacidad en Barcelona para ser Técnico en orientación laboral o profesional, Técnico en violencia de género o Técnico superior en desarrollo de aplicaciones web (orientación Entornos Móviles). Si no hay en forma presencial, también me valen que sean en línea. He consultado:
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/
https://www.barcelonactiva.cat/ca/inici
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/ambits/formacio-professional-per-a-locupacio/

Pero los cursos que ofrecen similares son muy básicos, realmente carecen de validez laboral. 28/06/2021

Bon dia.

Per a obtindre els títols oficials, hauria de cursar els graus d'FP corresponents. Hi ha una pàgina molt útil e la Generalitat de Catalunya on pot buscar els diferents cicles formatius, els requisits necessaris i els centres on s'imparteixen: https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/

Des d'ací té accés als diferents graus. Per exemple, en el cas de "Tècnic/a superior Desenvolupament d'Aplicacions Web": http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/informatica-comunicacions/?p_id=770&estudi

D'altra banda, existeixen nombrosos cursos gratuïts que li poden servir per a formar-se en els temes que t'interessen, si bé en general no són títols oficials. Li adjuntem algunes pàgines i cercadors:

https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/CercadorCursosSimple.do?idiomaNavegacio=es

Des del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), plataforma de formació en línia, Forma't per formar, adreçada als agents claus de la formació professional per a l'ocupació: Persones formadores, tutors i tutores de pràctiques.

https://conforcat.gencat.cat/ca/formadors/plataforma-de-formacio-per-als-agents-claus-de-la-fpo/

https://www.tucursogratis.net/cursos-gratuitos-barcelona-inem/soc-barcelona-capital/

https://www.cursosinem.es/barcelona/

https://www.discapnet.es/areas-tematicas/educacion/educacion-y-discapacidad/cursos-destacados-para-personas-con-discapacidad

https://www.fundae.es/trabajadores/buscador-de-cursos

Tècnic Orientació Laboral:

https://www.emagister.com/orientacion-laboral-promocion-calidad-formacion-profesional-para-empleo-barcelona-cursos-3683666.htm

Tècnic en violència de gènere:

https://cursosinem2021.com/c-curso-inem-2021-violencia-genero-online-p-barcelona-provincia

https://cursos-gratis.com.es/c-curso-gratis-experto-en-intervencion-con-mujeres-victimas-de-violencia-de-genero-a-distancia-r-catalu%C3%B1a

https://www.ofertacursosgratuitos.es/cursos-detalle.php?id=954

Tècnic/a superior Desenvolupament d'Aplicacions Web:

https://www.emagister.com/desarrollo-aplicaciones-tecnologia-web-cursos-3388012.htm

https://www.emagister.com/desarrollo-aplicaciones-web-asp-net-cursos-3635422.htm