PreguntePregunte por correo electrónicoPregunte por chat

Consulta

Bo día:
Poderían indicarme a diferencia entre o Poroxecto Miega e o KOHA no contexto das Bibliotecas de Galicia?
O KOHA é un SIGB empregado polas bibliotecas que forman parte da RBPG, máis non me queda claro que é MEIGA ou se está en desuso. Se así fose, poderian indicarme a data e comezo e fin do proxecto?
Moitas gracias. 01/04/2021

Bo día,

En relación coa súa solicitude achegámoslle dous enlances da páxina web da Consellería de Cultura Educación e Universidade da Xunta de Galicia con información de carácter xeral do programa de xestión Meiga. Esperamos que esta información sexa de utilidade.


https://www.edu.xunta.gal/centros/cafi/aulavirtual/pluginfile.php/15164/mod_resource/content/0/BAS_INI/BasIni_SE10/index.html

https://www.edu.xunta.gal/centros/cafi/aulavirtual/pluginfile.php/15164/mod_resource/content/0/BAS_INI/BasIni_SE10/meiga.HTML